Ubezpieczenie domu i mieszkania

Mieszkanie i dom są szczególnymi składnikami majątku każdej osoby. Z powyższymi składnikami majątkowymi wiąże się szczególne poczucie bezpieczeństwa, aura miru domowego. Dom i mieszkanie jest tym elementem majątku każdego człowieka, który określa centrum jego spraw życiowych.

Sens i istota ubezpieczeń mieszkań oraz domów sprowadza się więc do uzyskania takiego zabezpieczenia majątkowego, które w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, będzie gwarantowało szybkie przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed szkody, a tym samym odzyskanie poczucia bezpieczeństwa związanego z „gniazdem domowym”, zapewnieniem sobie i bliskim „dachu nad głową”, którego posiadanie jest de facto warunkiem ludzkiej egzystencji.