Ubezpieczenie dla firm

Działalność gospodarcza, jak każde działanie człowieka, niesie ze sobą ryzyko zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których skutki mogą zachwiać stabilnością finansową przedsiębiorstwa, a nawet zaważyć o jego dalszym bycie.

Na ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych narażone są przede wszystkim:
majątek firmy, jej sytuacja finansowa, pracownicy oraz środki niematerialne np. bazy danych, patenty, znak firmowy, reputacja.

W związku z powyższym, z punktu widzenia realizacji umowy ubezpieczenia, satysfakcji z dokonanego wyboru, doniosłe znaczenie ma wstępna analiza potrzeb ubezpieczonego i odpowiadający im zakresu świadczonej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

Wybór właściwego ubezpieczenia (ubezpieczyciela) pozwoli bowiem w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Chcesz poznać aktualną ofertę? skontaktuj się z nami!